پی آر پی ( PRP ) یا پلاکت درمانی

پی آر پی یا سلول درمانی = راهی طبیعی برای افزایش سرعت درمان

تضمین در مقوله های درمانی


به نظر اینجانب به تعداد انسانهای روی زمین خصوصیات بدنی افراد نیز متفاوت است. انسان ساخته های دست خویش را با توجه به اطمینانی که به آن دارد ضمانت می کند ولی بدن خود او و سایر انسان ها از این داستان جداست. از این رو وارد کردن کلمه " تضمین " در مقوله های پزشکی عمل صحیحی نمی باشد. سعی هر درمانگری باید رسیدن به بهترین نتیجه ممکن در جهت رضایت درونی خود و بیمارش باشد.مشاوره تلگرامی: 09393100417

وقت قبلی: 44219771-021

کانال تلگرام بهشت کلینیک           

گالری تصاویر در اینستاگرام